Trange økonomiske tider?

De fleste opplever trangere økonomiske tider en eller flere ganger i løpet av livet. Årsakene kan være alt fra plutselig arbeidsledighet, sykdom, større utgifter eller dårlige investeringer. Ofte kan det være vanskelig å komme ut av situasjonen, og mange tyr til dyre smålån og kredittkort som midlertidige løsninger. Flere smålån blir fort dyrt, og det kan derfor være lurt å se på muligheten for å samle lånene. Ofte gir dette både bedre rente og mindre utgifter, men det er også mye lettere å forholde seg til kun ett beløp og en bank.

Hvis du bestemmer deg for å refinansiere ett eller flere smålån er det lurt å hente inn tilbud fra flere aktører. Renten du til slutt vil få på ditt lån er avhengig av mange faktorer og bankene tilbyr lån på svært forskjellige vilkår. Benytt for eksempel en side om refinansiering for å se hva dine lån i beste fall kan koste deg. Det vil i de aller fleste tilfeller være store summer å spare på å samle alt på en plass. I tilegg kan det være lurt å tenke godt igjennom hvor mye man ønsker å låne. Det er viktig at den totale kostnaden blir en sum du klarer å håndtere fremover. Samtidig må du passe på at du ikke låner for lite, slik at du om kort tid igjen må ta opp smålån og dermed er tilbake på dyre løsninger. Å bruke litt tid på å regne seg frem til en korrekt sum før du søker refinansiering vil alltid være lurt.

Her kan du søke om kredittkort og forbrukslån.

Når refinansieringen er i orden, kan et husholdningsbudsjett hjelpe deg med å unngå økonomiske problemer i fremtiden. Pass på å få med alle månedlige kostnader, men også kostnader som kun forekommer noen ganger i året, slik som Lånekassen, lisensavgiften og lignende. Ofte er det ikke de månedlige utgiftene som gir oss hodebry, men de som «plutselig» kommer i tilegg. Pass derfor på å ha en god pengebuffer på konto til større kostnader og uforutsette utgifter. Slik vil du også kunne forhindre nødvendigheten av nye dyre smålån. Ved å lage ditt eget budsjett vil du også kunne oppdage om det kommer for lite penger inn til husholdningen hver måned. Er dette tilfellet vil husholdningen stadig trenge flere smålån for å overleve og det vil være gunstig å finne nye måter å få inn flere penger på ved for eksempel å skaffe seg en ekstra jobb i helger og ferier.